Tidligere kull

Kull 1
Stuor-Irkes Inuk x Edda av Wanvare

Kull 2
Baloo x Jinta av Rennfokk

Kull 3
Trym av Wanvare x Eqqo av Rennfokk

Kull 4
Globaldog G Nalle x Eqqo av Rennfokk

Kull 5
Milak U av Wanvare x Anori av Rennfokk

Kull 6
Stuor-Irkes De-Arsuk (Aslan) x Føyke av Rennfokk