Mitt oppdrett

En av de viktigste grunnene til at jeg driver oppdrett av grønlandshund er å avle gode medlemmer til egen hundeflokk. Det blir som regel født flere valper enn det er mulig å beholde selv, disse ønsker jeg å finne hjem til hos folk som har en livsstil og et aktivitetsnivå jeg føler vil gi hundene et godt liv. Jeg ønsker helst valpekjøpere som driver et aktivt friluftsliv og som har kapasitet til å gi en energisk og aktiv hund et rikt liv der den får utføre sine opprinnelige arbeidsoppgaver. Sammenlignet med andre har jeg nok et lite, men likevel svært kvalitetsbevisst oppdrett.

Sammenlignet med andre har jeg et lite, men svært kvalitetsbevisst oppdrett av grønlandshund.

Året inneholder aller flest hverdager for oss alle, og det er hverdagene som bestemmer om du kan ha en grønlandshund eller ikke. For meg er det avgjørende at hunden vil passe inn i det livet du allerede lever, ikke at du har planer om å legge om livsstilen din når du får hund. Hunden trenger aktivitet og sosialt samvær enten det er hverdag eller helg, den trenger at du er en eier som kan dekke behovene et aktivt og sosialt flokkdyr har.

Jeg har store forventninger til deg som valpekjøper, men gir til gjengjeld så mye og tett oppfølging som du ønsker. Jeg forventer at du følger opp hunden på en måte som er godt for den og for rasen. Jeg kommer ikke til å mase på deg, men er veldig glad for å bli holdt oppdatert om hundens utvikling og liv.

Jeg tar gjerne deg og valpen med på treningsturer for at dere skal få lære hvordan det er å være en god turhund. Jeg setter alltid stor pris på å få treffe igjen hunder som er fra mitt oppdrett på turer og aktiviteter gjennom hele hundens liv.

Jeg kommer ikke til å puste deg i nakken, men jeg vil aldri nøle med å ta kontakt om jeg føler at du trenger en håndsrekning. Jeg er der både for deg og hunden hvis det trengs, om dette skulle komme i konflikt så er jeg der for hunden.

Som oppdretter ser jeg det som en selvfølge å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og Norsk Polarhundklubb sine regler for avl og oppdrett av grønlandshund. Jeg er medlem av Norsk Polarhundklubb og er stolt av å stå på klubbens oppdretterliste.

Å drive avl på en god måte er en krevende oppgave. Det å velge ut hvilke avlsdyr som skal få føre sine egenskaper videre i valpene som blir født, er noe av det viktigste.

For meg begynner det med at jeg vurderer om dette er en hund jeg kunne ønske meg flere av i flokken min. Hvis det er noe ved hundens mentalitet, atferd, fysiske helse eller bygning som gjør at jeg ikke ønsker flere som akkurat den, så er det heller ikke aktuelt å avle på den hunden. Ingen hund er perfekt, og ingen hund har bare positive egenskaper.

En valp får halvparten av sin genetiske arv fra mor og halvparten fra far. Denne arven består veldig enkelt sagt av alt som er medfødte egenskaper hos valpen. Eksempler på dette er mentalitet, fysisk helse, bygning og bevegelser, pels, farge, arbeidslyst og mye annet.

Avl handler derfor om at begge foreldrene skal ha så mange som mulig av de positive egenskapene jeg ønsker å videreføre, og så få som mulig av de mindre positive egenskapene. Hver valp får med seg sin helt egne genetiske arv fra foreldrene, ingen to valper i et kull er identiske. Dette er noe av det som gjør avlsarbeid så spennende og så viktig.

Personlig er jeg opptatt av å tenke langsiktig både for eget oppdrett og for rasen som helhet. Jeg er opptatt av å følge de langsiktige målene i Norsk Polarhundklubb sin rasespesifikke avlsstrategi for grønlandshund. Jeg er opptatt av å tenke genetisk variasjon i rasen, effektiv populasjonsstørrelse og ivaretakelse av rasetypiske egenskaper både når jeg velger avlsdyr, og når jeg velger hvor mange kull et enkelt avlsdyr skal ha. 

Som oppdretter er jeg mindre opptatt av hva som er populært, og mer opptatt av hva jeg selv vurderer som riktig.

Både Norsk Kennel Klub (NKK) og Norsk Polarhundklubb har egne forventninger og krav til hvordan etisk god avl skal drives.

Som oppdretter ser jeg det som en selvfølge å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og Norsk Polarhundklubb sine regler for avl og oppdrett av grønlandshund. Jeg er medlem av Norsk Polarhundklubb og er stolt av å stå på klubbens oppdretterliste.

Norsk Polarhundklubb har egne valpelister for sine raser. Kravet for å få annonsere sine valper der er at kullet fyller kravene i disse reglene. Jeg anbefaler alle valpekjøpere om å sette seg litt inn i disse kravene og hva de har å si for at avlsarbeid skal foregå på en etisk riktig måte.

Jeg er mindre opptatt av hva som er populært, og mer opptatt av hva jeg selv vurderer som riktig.