Grønlandshunden

Grønlandshunden er en av verdens mest primitive og opprinnelige hunder.

Rasen vi kaller grønlandshund i dag kommer fra inuittene på Grønland og i Canada, og har fulgt denne folkegruppens vandringer gjennom Arktis i flere tusen år. Hundene vi har som registrert rase i dag stammer direkte fra de opprinnelige hundene i Arktis. Våre hunder er fortsatt identisk med disse hundene i utseende, atferd og bruksegenskaper. 

Grønlandshunden er en av verdens mest primitive og opprinnelige hunder. Den har fortsatt alle de egenskapene i behold som den trenger for å overleve i et av verdens hardeste klima. Grønlandshunden er etter min vurdering den sterkeste og mest hardføre trekkhunden som finnes i dag, og den overgår helt klart alle andre polare og ikke polare raser og typer hund.

Grønlandshunden er ikke en hund for alle. Den er energisk, har sterke instinkter og en nærmest ukuelig overlevelsesvilje. Den er en ekte brukshund som ikke passer inn i en tilværelse som alminnelig kjæledyr.

Grønlandshund er primært en hund for aktive friluftsmennesker som kan gi hunden de fysiske utfordringene den trenger for å være tilfreds i hverdagen.

Mer om grønlandshund finner du hos
Norsk Polarhundklubb.