Mer om våre hunder kan du lese på siden våre hunder.

Litt om Kennel Rennfokk og vi som innehar kennelen. 

Vi er en aktiv, friluftsinteressert familie bosatt utenfor Røros og med Femundsmarka som en nær og mye besøkt nabo. Den hjemmeboende familien består av to voksne og to barn. Vi ser på det å ha grønlandshunder som en særdeles fin måte å frakte familie og bagasje på tur. Vi kommer greit ut på relativt lange turer som vi voksne liker, samtidig som turene fortsatt kan legges opp på ungenes premisser.Anne og jentene

Gisle Uren
Anne Nørbech 
Jenny 12 år
Inger 10 år

Kennel Rennfokk

Ønsket om å drive oppdrett kom etter å ha drevet aktivt med grønlandshund som turhund i nesten 10 år. Selv om vi er ferske som oppdrettere, er vi erfarne som brukere av grønlandshund. Vi har en helt klar formening om hvilke egenskaper vi ønsker i en god brukshund og en god, rasetypisk grønlandshund.

Etter hvert som vi hadde drevet med grønlandshund noen år, kom også ønsket om å ha valper etter noen av våre egne hunder. Vi var godt fornøyde med hundene våre og så at vi både bruksmessig og eksteriørmessig hadde meget gode hunder. Vi registrerte kennelnavnet Rennfokk i 2007, en tid i forkant av vårt første kull.

Vi har for tiden åtte grønlandshunder. De er alle gode brukshunder som vi prøver å holde i aktivt bruk hele året. Vi bruker hundene mye om vinteren, både foran slede og pulk. På sommeren blir det naturlig nok roligere for hundene, men vi prøver å holde hundene i form med vognkjøring. Sommeren er også en utrolig fin tid til å jobbe med hundene enkeltvis og til å lære opp nye lederhunder.

 

Målet med vårt oppdrett

Som aktive brukere av hundene stiller vi strenge krav til våre hunders funksjonalitet. Strengest krav stiller vi til gemytt. For å fungere godt må en trekkhund være sosial overfor både mennesker og andre hunder. Vi stiller også meget strenge krav til arbeidslyst, er ikke den tilstede har en ikke mye nytte av hunden.

Gisle, Einar og jentene på FlenssjøenEn hunds funksjonalitet henger også mye sammen med hundens bygning og bevegelser. En hund som er riktig bygget i forhold til rasestandarden, innehar i utgangspunktet den bygning og de bevegelser den trenger for å være en effektiv trekkhund. Det er med andre ord viktig for oss at våre avlsdyr eksteriørmessig harmonerer med rasestandarden. Vi ønsker at våre hunder skal se ut som grønlandshunder.

Som aktive brukere av hundene er vi opptatt av at hunder fra vårt oppdrett skal være gode brukshunder. Vi vil derfor kun selge valper til personer vi tror vil kunne gi hundene et godt hjem med aktiv bruk året rundt. Familier eller enkeltpersoner med et aktivt friluftsliv ser vi på som ideelle valpekjøpere.

Mer om våre hunder kan du lese på siden våre hunder.