Linker

Polarhund

Norsk Polarhundklubb

Norsk klubb med raseansvar for grønlandshund
Norwegian breed klubb for Greenland Dog

Svenska Polarhundklubben

Svensk klubb med raseansvar for grønlandshund
Swedish breed klubb for Greenland Dog

Dansk Polarhundeklubb

Dansk klubb med raseansvar for grønlandshund
Danish breed klubb for Greenland Dog

Norsk Kennel Klub

Norges overordnede hundeorganisasjon
Norwegian Kennel Club

Fédération Cynologique Internationale

Internsajonal overordnet hundeorganisasjon
International Canine Organisation

Rørosløpet

Et av Norges vakreste hundeløp
Roroslopet - One of Norways most beautiful dog sled races

Natur, friluftsliv, forskning etc.

Fæmund II

Rutetider for ærverdige Fæmund II, rutebåten på Femunden. Den beste måten å starte turen i Femundsmarka på.
Timetable for the honorable Fæmund II, the ferry on Femund lake. The best way to start your Journey in Femundsmarka.

Friluftsliv

Nettsted og tidsskrift om Friluftsliv
Website and magazine about outdoor life

Direktoratet for Naturforvaltning

Norwegian Directorate of Nature Management

Norsk Polarinstitutt

Norwegian Polar Institute

Norsk Polarhistorie

Nettsted med historisk oversikt over Norges aktivitet i polarområdene.
Website with an historic view of Norways activities in polar (arctic) regions

Norsk Villreinsenter

Norwegian Wild Reindeer Foundation

Webdesign

KompoZer

Gratis program for webdesign
Free web design program

WYSIFA Forum

Diskusjonsforum for brukere av KompoZer
Discussion forum for KompoZer users

GregTutor's

Utmerket side med oppskrifter for webdesign
Excellent page with web design tutorials