Valpekull sommeren 2011 - Puppies summer 2011

______________________________________________________________________________________________

10. november - Fire av de seks valpene er nå kommet til nye hjem. Gjenværende hos oss er tispen Eqqo og hannen Oter. Oter er                                  fortsatt på leting etter et nytt hjem hos aktive friluftsmennesker.Ta kontakt dersom du skulle være interessert.

                         - Four of the six puppies have now moved to new homes. Remaining with us is the feamle Eqqo and the male Oter.
                           Oter is stil looking for a new home with active outdoor people. Contact us if you are interessted.

Eqqo og Oter
                                 Jenny lærer Oter og Eqqo å gå i bånd. - Jenny is teaching Oter and Eqqo to walk on a leash.

9. oktober  - Det er kommet snø i dag, til stor overraskelse for valpene. De våknet etter formiddagsluren til en ny og hvit verden.
                      Snøen ble umiddelbart utforsket og akseptert som noe å leke med.

                   - We have had snow today, a great surprise for the puppies. They woke from their morning nap to a new and white world.
                     The snow was immediately examined and accepted as something worth playing with.

Valper i snø

Valper i snø100

Valper i snø

8. oktober - En liten gåtur i skogen med valpene i dag.

                   - A little walk in the woods with the puppies today.

Valper

Valp

3. oktober - En ny film av valpene.

                   - A new clip of the puppies.


25. september - Vi tok i dag valpene med på en litt mer utfordrende tur enn de er vant til. En rusletur i skogen omkring huset ga en
                            rekke nye og spennende opplevelser for valpene. Det var høy fart og stor innlevelse hele veien.

                          - Today we took the puppies for a more challenging walk than they are used to. A walk in the forest around our house
                            gave quite a few new and exciting experiences for the puppies. There was high speed and great enthusiasm the
                            whole time.

Jintas valper


Jintas valper

24. september - Baloo har vært på besøk for å hilse på valpene i dag. Som ventet tok han det hele med fatning og hadde en fin
                            oppførsel overfor valpene. Ingen stor sak selvfølgelig, men artig likevel.

                          - Baloo has been over to vistit the puppies today. As expected he took it all with composure and had a very gentle
                            behaviour towards the puppies. No big thing, but fun anyway.

Baloo med valpene

Baloo med valpene

23. september - Vi har filmet noen snutter av valpene de siste dagene og klippet sammen til to korte filmer.

                         
- We have filmed some short clips of the puppies in the last few days, that we have edited into two short films.21. september - Det har vært en stor utvikling på valpene siden forrige oppdatering. De har vokst mye i størrelse og utviklet seg
                           enormt i motorikk og fremkommelighet. Det er blitt enda mer spennende å følge valpene på deres oppdagelse av
                           verden utenfor hundegården. 

                         - The puppies have had an enormous development since our last update. They have grown in size and have
                           developed a much better motor skill and accessibillity than before. It is even more exciting to follow their exploration of
                           the world outside the kennel.

     Jintas valper Jintas valper
      Valpene har appetitt som ekte grønlandshunder.  - The puppies have appetites like all Greenland dogs.

Jintas valper
                          Valpene møter Trym for første gang. - The puppies meeting Trym for the first time.

Jintas valper
                         Etter mat er det godt å finne et fang å sove på. - After eating it is nice to find a lap to sleep on.

Jintas valper
                             Jenny og en av hannvalpene nyter solen. - Jenny and one of the male puppies enjoying the sun.


6. september - Etter en helg borte er det godt å kunne brke litt tid i hundegården. Valpene har så smått begynt å bevege seg ut av
                          hundeuset på eget initiativ.

     
                   - After a weekend away it's nice to spend some time with the puppies. They have now started going out of the doghouse
                          on their own initiative. 

Jintas valper
                         Alene ute for første gang. - Outside alone for the first time.

Jintas valper
                          Størrelsesforskjellen er ikke så stor som den ser ut. - The difference in size isn't as big as it looks.

Jintas valper
                          Den lyseste av de brune valpene. - The lightest coloured among the brown puppies.

Jintas valper
              Etter en runde fysisk aktivitet er det godt med en skvett melk. - After a round of physical activity a little milk does good.

31. august - I dag har Jinta og valpene flyttet ut i hundegården. Det var solskinn og fin temperatur i ettermiddag og en glimrende
                     anledning til å holde flyttesjau. Jinta ser ut til å trives utmerket med å være ute igjen. 

                   - Today we have moved Jinta and the puppies outside. It was sunny and mild this afternoon and an excellent opportunity to
                      have a moving day. Jinta seems to be very sattisfied with being back outside.

Jintas valper
                          Valpene på flyttefot - The puppies on the move.

Jintas valper
                          Valpene blir godt tatt i mot ved ankomst - The puppies are greeted warmly on arrival.

Jintas valper
                         Alle er trygt på plass og melken er servert - Everyone is safe and sound and the milk is served.

28. august - Tanken er at Jinta og valpene skal flytte ut mot slutten av uken, selv om Jinta er skikkelig husvarm og trives meget godt
                      innendørs. I dag har vi begynt å gjøre hundegården klar til å ta i mot dem. Ny terasse er snekret og hundehuset som er
                      bygget på en europall har fått stengt kryprommet under.

                   - The plan is to move Jinta and the puppies out towards the end of the week, even though Jinta is very house warm and
                     seems to enjoy herself indoors. Today we have started getting the dog yard ready to accept them. A new patio has been
                     made and the doghouse has had the pallet it is built on top of secured.

Dronningen av spisestua
                         Dronningen av spisestua - Queen of the dining room.

Hundegården
                         Ny terasse i hundegården - New patio in the dog yard.

27. august - Ny runde med veiing av valpene i dag. Vekten varierer nå fra 1300g til 1475g. Alle har nå åpnet øynene og                                            har begynt å reise seg opp på alle fire når de beveger seg. Størsteparten av tiden går likevel med til å spise og sove.

                   - A new round of weighing the puppies today. The weights vary from 1300g to 1475g. They have all opened their eyes and                      have started rising up on all four when moving about. The majority of their time is stil spent on eating and sleeping.

Jintas valper

Jintas valper

Jintas valper

24. august - Valpene spiser, sover og vokser så det nesten er skummelt. Den første valpen har så vidt begynt å åpne øynene i dag.                          Det har også begynt å vise seg forskjeller i de brune valpenes farge. I hvert fall to av valpene, to hanner, har begynt å få                      en lysere farge enn de tre andre. Den ene hannvalpen er også tydelig mørkere brun enn de to tispene. Den lyse valpen                        begynner å få et mer grålig skjær i pelsen. Det blir spennende å følge med på fargeutviklingen fremover.

                   - The puppies are eating, sleeping and growing at an almost frightening speed. The first pup has started opening its eyes                        today. We are also starting to see differences in the puppies' shades of brown. At least two of the puppies, two males,                            have started getting a slightly lighter colour than the other three. One male has also gotten a visibly darker shade of                              brown than the two females. The light puppy is starting to grow more grey. It is going to be exciting to follow the                                      developing colours as they continue growing.

Valper Valper

 valper


19.august -
Jinta har begynt å falle til ro i rollen som mor. Hun har de siste dagene fått sinsro nok til å forlate valpekassen for å spise,                       drikke og gå på do. Ikke verst med tanke på at hun de to første døgnene knapt hadde labben utom valpekassen. Valpene                     på sin side spiser, sover og vokser. Alt er som det skal være.

                  - Jinta has started calming down in her role as mother. The last few days she has had the serenity to leave the puppy box to                     eat, drink and go to the toilet. Not bad considering she hardly had a paw outside the box the first few days. As for the                             puppies, they are eating, sleeping and growing. All is as it should be.

Valper

16. august - Mor og valper har hatt en rolig og fin dag som hovedsaklig har bestått av spising og soving.
                   - Mother and pups have had a nice day which mainly consisted og eating and sleeping.

Valper
                                             Melkebar med døgnservering - Milkbar with round the clock service.

15. august - kl. 16.07 - Valp nr syv kom, men klarte seg ikke.
                                    -
Puppy nr seven arrived, but didn't make it.

                    - kl. 15.06 - Valp nr seks har ankommet. Hann det også og lysere enn de andre.
                                      - Puppy no six has arrived. A male also and lighter in colour than the others.

6 valper

                    - kl. 14.16 - Valp nr fem. Det er nå tre hanner og to tisper så langt.
                                      - Puppy no five. There are three males and two females so far.

5 valper


                   - kl. 13.19 -
Valp nr fire dukker opp.
                                    -  Puppy no four pops out.

Valp

                    - kl. 11.39 - Valp nr tre dukker plutselig opp.
                                     - Puppy no three suddenly pops out.

Tre valper

                   - kl. 11.21 - Valp nr to er omsider ute.
                                    -
Puppy nr two is finaly out.

                   - kl. 07.02 - Første valp er født.
                                     - First puppy has arrived.

Valp

13. august - kl. 09.00 - Nok en natt er over uten valpefødsel.
                                    -
Another night over without any puppies born.

12. august - kl. 07.00 - Argh! Ingen valper enda.
                                   
- Argh! No puppies yet.

10. august - Ingen valper så langt. Jinta koser seg som innehund for tiden.
                   -
No puppies so far. Jinta is enjoying her stay indoors.

8. august - Jinta begynner å nærme seg valping.
                 -
Jinta is getting close to whelping.

Tønna

7. -  9. juni - hadde vi paring mellom:
June 7. - 9. - we had breedings between:

                          Baloo N09826/07                                       og                        Jinta av Rennfokk N21140/08 
Baloo Jinta av Rennfokk

Baloo er en 4 år gammel hardt arbeidende og trivelig hannhund. Han er rolig og stillferdig i framferd og har en fin oppførsel overfor barn. Baloo fungerer godt i både småspann og storspann og er en stabil lederhund. Baloo er svært godt bygget og har gode bevegelser. Han har ett cert fra utstilling og to trekkhundcert og langdistansetest C jfr kravene til Norsk Trekkhundchampionat (NTCH). Baloo er etter Varg Geronimo (N17515/01) og Suna-Sanik's Milalik Tundra (20414/04). Han er ca 66-67 cm høy og veier 36-38 kg. HD-Fri B. Baloo eies av Vegar Brandal og Kirsti Gunne.

Baloo is a 4 year old hard working and pleasent male. He has a gentle and quiet behavior and is accustomed to children. Baloo works well both in small and large teams and works well in lead. Baloo is very nicely built and has sound movements. He has one certificate from dog show, two sled dog certificates and has obtained long distance test C in accordance to the demands of the title Norwegian Sled Dog Champion (NTCH).
Baloo is after Varg Geronimo (N17515/01) and Suna-Sanik's Milalik Tundra (20414/04). He is aproximately 66-67 cm high and weighs 36-38 kg. HD-Fri B. Baloo is owned by Vegar Brandal and Kirsti Gunne.

Baloo i Rondane
                         Baloo (bakre par høyre) på tur i Rondane
                         Baloo (right wheel dog) in Rondane

Jinta er en 3 år gammel gjennomgående trivelig og hardt arbeidende tispe. Hun er stille, rolig og avbalansert, og fungerer godt med barn. Hun trives godt i front og er på vei til å utvikle seg til en god lederhund. Jinta er meget godt bygd og har gode bevegelser. Hun har ett cert fra utstilling og ett trekkhundcert og langdistansetest C jfr kravene til Norsk Trekkhundchampionat.
Jinta er en tispe av eget oppdrett og er etter Stuor-Irkes Inuk (S38598/2003) og Edda av Wanvare (N23074/02).
Jinta er ca xx cm høy og veier ca 26 kg. HD-fri A. 

Jinta is a 3 year old pleasent and hard working female. She is quiet, gentle and friendly towards adults and children. She works well in lead and is developing into an experienced lead dog. She has one certificate from dog show, two sled dog certificates and has obtained long distance test C in accordance to the demands of the title Norwegian Sled Dog Champion (NTCH).
Jinta is from our own kennel after
Stuor-Irkes Inuk (S38598/2003) og Edda av Wanvare (N23074/02).

Jinta av RennfokkJinta av Rennfokk

  Jinta i led sammen med sin mor Edda av Wanvare                           Jinta sammen med sin onkel Trym av Wanvare
  Jinta in lead along with her mother Edda av Wanvare                       Jinta with her uncle Trym av Wanvare

Valper ventes i første halvdel av august. Er du interessert i valp etter denne kombinasjonen ta gjerne kontakt med oss.

We expect the puppies to be born in the beginning og august. If you are interested in a puppy from this litter please contact us.