Våre hunderKalaallit’s Born To Run Pelle

Reg.nr.: 21787/06  født: 5.10.2006
Tittel: N TCH                HD: A
Etter: Mimi – Smilla

Pelle er en litt under middels stor velbygd hannhund. Han var Jennys favoritt som valp og alle bamsehundene hennes het derfor Pelle. Vi opplever gemyttet hans som godt, men noe sammensatt. Han har manglet den selvtilliten som har preget de andre hannhundene våre og har i ulike situasjoner reagert på uventete måter. Pelle har etter hvert blitt en moden og relativt stabil hund. Han har funnet sin plass i flokken og fungerer godt der.
Hvis han får sjansen så anser han absolutt barnevotter som delikatesser og spiser dem med største velbehag. I spannsammenheng fungerer han godt og er en sterk og god arbeidshund. Brukes oftest i bakre halvdel av spannet og kan gå i par med alle våre hunder.
Pelle ble Norsk Trekkhundchampion i 2010. Fra utstilling har han oppnådd 2BK. 

Pelle is a slightly under medium sized well built male. He was Jennys favourite as a puppy and all her toy dogs are called Pelle. His temper is generally good, but also a bit complex. He has lacked the self-confidence we find in our other males, and has at times reacted in unexpected ways. Pelle has over time matured and is generaly a stable dog. He has found his place in the pack and works well there.
If he gets the chance, he finds children’s mittens to be the greatest delicacies and eats them with the much delight.
He is most often used as one of the rear dogs in the team and works well alongside all our other dogs..
Pelle became Norwegian Sledge Dog Champion in 2010. From dog shows he has 2 BK (2nd prize working dog class).


Jinta av Rennfokk

Reg.nr.: 21140/08  født 11.12.2007
Tittel:                 HD: A
Etter: Stuor-Irkes Inuk – Edda av Wanvare

Jinta er spenstig og rask tispe. Hun er litt under middels stor og velbygd. Hun er en rolig og tålmodig hund som jobber bra i spannet og jobber godt i front. Hun fungerer godt som leder og utmerker seg ved å passere andre spann, hunder, reinsdyr og det meste annet uten å ense det.
Jinta har to trekkhundcert og har fullført langdistansetest C i følge kravene til Norsk Trekkhundchampionat. Jinta har også fullført polarhundprov 1 og polarhundtest C i følge kravene til tittelen Svensk Polarchampion.
Jinta er avkom etter Edda.
Jinta har hatt ett kull med 6 valper. Jinta er mor til Eqqo.

Jinta is an agile and quick female. She is slightly under medium in size with a good build. She is a gentle and patient dog who works well on the team and does a good job in lead. She is especially good at passing other temas, dogs, reindeer and most other things, without being distracted.
Jinta has two Sled Dog Certs and has completed Long Distance Test C in accordance to qualifying for the title Norwegian Sledge Dog Champion has also completed polarhundprov 1 and polarhundtest  C in accordance to qualifying for the title Swedish Polarchampion. Jinta is offspring after Edda.
Jinta has had one litter og 6 puppies. Jinta is Eqqos mother.


Globaldog G Nalle

Reg.nr.: SE61757/2010  Født: 30.5.2010
Tittel: NUCH                     HD: A
Etter: Trym av Wanvare – Globaldog Lizzy

Nalle er en litt over middels stor hannhund med et svært trivelig vesen. Han er en voksen og velbygget kar å se til, men er fortsatt vennlig og leken. Han har en sjarmerende og rolig personlighet og ser ut til å ha arvet det beste fra begge sine foreldre. Han er en svært god arbeidshund og har blitt en meget stabil og god lederhund. Han er svært god på passeringer av både spann, enkelthunder og løshunder. Han er i dag flokkleder og er en vennlig og omsorgsfull farsfigur for de yngre hundene. Han holder fin ro i flokken og sørger for at ingen lider overtramp.
Nalle er avkom etter Trym. Nalle er halvbror til Branoq.
Nalle har vært brukt i avl to ganger og er far til Frisk og Føyke.

Nalle is a slightly over medium sized male with a very lovable manner. He is an adult but is still friendly and playful. He has a charming and gentle personality and seems to have inherited the best from both his parents. He is a very good working dog and has become a very good lead dog. He is very good at passing other teams, single dogs or unleashed dogs. He is our pack leader and has a friendly and caring manner with the younger dogs. He keep excellent order in the pack and makes sure no one gets pushed around or bullied.
Nalle is offspring after Trym. Nalle is half brother to Branoq.
Nalle has been bred twice and is the father of Frisk and Føyke.Eqqo av Rennfokk

Reg.nr.: NO49620/11  Født: 15.8.2011
Tittel:                            HD:  A
Etter: Baloo – Jinta av Rennfokk

Eqqo er en energisk tispe med et svært trivelig vesen. Hun viser en utrolig fin personlighet og en rolig væremåte. Hun er svært lik sin mor Jinta og kanskje enda mer sin bestemor Edda i vesen. Hun er en hardtarbeidende hund og er en fryd å ha i spannet. Eqqo fungerer og trives godt i front og er en stabil lederhund.
Eqqo er avkom etter Jinta.
Eqqo har hatt to kull og er mor til Branoq og Anori fra første kull og til Frisk og Føyke fra andre kull.

Eqqo is an energetic female with a very pleasant disposition. She is stil young, but shows an incredibly nice personality and a calm demeanour. She is very much like her mother Jinta and possibly even more like her grandmother Edda. She is a hardworking dog and is a pure joy to have in the team. Eqqo works well, seems to enjoy her self in front and is a good lead dog. Eqqo is offspring after Jinta.
Eqqo has had two litters and is mother to Branoq and Jinta from her first litter and  to Frisk and Føyke from her second litter.Branoq av Rennfokk 

Branoq av RennfokkReg.nr.: NO44339/14  Født: 28.4.2014
Tittel:                            HD: A
Etter: Trym av Wanvare – Eqqo av Rennfokk

Branoq er en middels stor hannhund med et vinnende vesen. Han viser stor arbeidslyst, har en fin bygning og svært gode bevegelser. Han fungerer godt i alle posisjoner i spannet og viser takter til å kunne bli en god lederhund. Han har et svært godt forhold til Nalle og viser stor omsorg for sine yngre søsken.
Branoq er avkom etter Eqqo. Branoq er kullbror til Anori halvbror til Nalle og halvbror til Frisk og Føyke.

Branoq is a medium size male with a winning personality.  He is a hard working dog, has an excellent build and sound movements. He works well in all positions on the team and shows promise as a lead dog. He has a close friendship with Nalle and shows great care for his younger siblings.
Branoq is offspring after Eqqo. Branoq is littermate to Anori, half brother to Nalle and half brother to Frisk and Føyke.Anori av Rennfokk 

Branoq av RennfokkReg.nr.: NO44344/14  Født: 28.4.2014
Tittel: N UCH NJV-15      HD: A
Etter: Trym av Wanvare – Eqqo av Rennfokk

Anori er en stor tispe med et herlig vesen. Hun har fin bygning og gode bevegelser. Hun jobber godt i spannet og utmerker seg særlig som en sterk trekkhund når det går tungt. Hun er som navnet tilsier av eget oppdrett, men har vokst opp hos en annen eier. Hun vendte tilbake til oss sent på høsten 2016 og har tilpasset seg livet i familieflokken svært godt. Hun faller fint inn i alder mellom sin mor og sin yngre søster.
Anori er avkom etter Trym og Eqqo. Anori er kullsøster til Branoq, halvsøster til Nalle og halvsøster til Frisk og Føyke.

Anori is a large female with a wonderful personality. She has a nice build and sound movements. She works well on the team, especially under difficult conditions. As her name implies she was born here, but grew up with a different owner. She returned to us late autumn 2016 and has ajusted to life in her old family pack quite well. She fits nicely in age between her mother and younger sister.
Anori  is ofspring after Trym and Eqqo. Anori is littermate to Branoq, half sister to Nalle and half sister to Frisk and Føyke.Frisk av Rennfokk 

Reg.nr.: NO53939/16  Født: 22.9.2016
Tittel:                            HD: 
Etter: Globaldog G Nalle – Eqqo av Rennfokk

Frisk er en trivelig ung hannhund født høsten 2016. Han er akkurat gammel nok til å få med seg halve sledesesongen denne vinteren.
Frisk er avkom etter Nalle og Eqqo. Frisk er kullbror til Føyke og halvbror til Branoq og Anori.

Frisk is a pleasant young male born autumn 2016. He is just old enough to take part in half the sledding season this winter.
Frisk is offspring after Nalle and Eqqo. Frisk is littermate to Føyke and half brother to Branoq and Anori.Føyke av Rennfokk 

Reg.nr.: NO53943/16  Født: 22.9.2016
Tittel:                            HD: 
Etter: Globaldog G Nalle – Eqqo av Rennfokk

Føyke er en trivelig ung tispe født høsten 2016. Hun er akkurat gammel nok til å få med seg halve sledesesongen denne vinteren.
Føyke er avkom etter Nalle og Eqqo. Føyke er kullsøster til Frisk og halvsøster til Branoq og Anori.

Føyke is a pleasant young female born autumn 2016. She is just old enough to take part in half the sledding season this winter.
Føyke is offspring after Nalle and Eqqo. Føyke is littermate to Frisk and half sister to Branoq and Anori.