Galleri 5 - Buer i Femundsmarka - Huts in Femundsmarka


Områdene rundt Femunden har vært utnyttet på forskjellig vis i mange genrasjoner. Både fangst, fiske, setring og hogst har hatt stor utbredelse. I forbindelse med denne driften har det vært brukt en rekke ulike ly til overnatting. Dagens buer i områdene rundt Femunden er levende minner fra denne tiden. De fleste av buene er åpne og kan fritt benyttes til overnatting og rasting av turgåere. Noen få av buene er låste og kan leies for en rimelig penge. 

Det er en rekke flere buer enn vi har tatt med i galleriet her. For en full oversikt over alle buene anbefaler vi å gå til anskaffelse av heftet "Buer i Femundsmarka" utgitt av Røros museums og historielag. Dette kan kjøpes både på Amneus Bokhandel på Røros og på Langen Gjestegård ved Femunden.

The areas around lake Femunden have been utilised for many generations. Both hunting, trapping, fishing, summer pasturage and logging have been widely spread. In connection with this different types of shelters have been used. The huts/cabins we find in the area today are remnants of this bygone era. Most of the huts are open and can freely be used by wanderers in the area. A few of the huts are locked but can be rented for a reasonable price.

There are quite a few more huts than we have presented here. To get a full presentation we recommend the booklet; "Buer i Femundsmarka" produced by Roros museums og historielag.This can be bought locally at Amneus Bokhandel (book store) and at 
Langen Gjestegaard by Femunden.


Femundsmarka