Galleri 5 - Buer i Femundsmarka


Forrige/Previous     -     Neste/Next

Muggsjølia

Muggsjølia

Tidligere seter for Nordvika Gård. Setring foregikk frem til 1895. Anlegget består av to buer, fjøs og utedo. Den største bua er seterbua som ble oppbygd av gammelt tømmer i 1982. Den gamle seterstua brant ned på 1950-tallet. Den minste bua er det tidligere buret (stabburet) fra setra.

Previously a summer farm for Nordvika Farm. Summer farming was continued until 1895. The site consists of two cabins, the old barn and an outhouse. The larger cabin is the farm house which was rebuilt from old timber in 1982. The original farm house burnt down during the 1950's. The smaller cabin is the former food storage house on the summer farm.

Byggeår - Built: ukjent - unknown
Antall køyer - Number of beds: 3 i Bua, 2 i Buret - 3 in the larger cabin, 2 in the smaller.

Forrige/Previous     -     Neste/Next

Tilbake til galleriet - Return to the gallery