Galleri 5 - Buer i Femundsmarka


Forrige/Previous     -     Neste/Next

Lorthølbua

Lorthølbua

En romslig og noe slitt bu langs vassdraget mellom Femunden og Feragen. Lorthølbua ligger ved Lorthølet like ved Nordvika i Femunden. Bua er mye besøkt av kanoturister sommerstid. Gammelbua fra 1915 brant i 1942. Dagens bu har tidligere stått ved Grunnhåen.

A roomy and somewhat worn down cabin along the river between Femunden and Feragen. Lortholbua is situated by Lortholet (the mud hole) close to Nordvika on Femunden. The cabin is much used by canoeists during the summer. The old from 1915 cabin burned in 1942. Todays cabin has previously been placed at Grunnhaen.

Byggeår - Built: 1943
Antall køyer - Number of beds: 4-6, 2 romslige og 2 smale køyer - 2 roomy and 2 narrow beds.

Forrige/Previous     -     Neste/Next

Tilbake til galleriet - Return to the gallery