Galleri 5 - Buer i Femundsmarka


Forrige/Previous     -     Neste/Next

Langmyrbua

Langmyrbua

En romslig og vellholdt bu ved Langmyra sør for Mugga. Eldste bu på tomten var fra 1791. Restene etter denne ble fjernet i 1979 og ny bu oppført året etter.

A roomy and well kept cabin at Lanbmyra south of the river Mugga. Oldest cabin on this site was from 1791. The remains were removed in 1979 an a new cabin erecgted the following year.

Byggeår - Built: 1980
Antall køyer - Number of beds: 2

Forrige/Previous     -     Neste/Next

Tilbake til galleriet - Return to the gallery