Bilder
Pictures

Her er en presentasjon av noen av våre bilder. Galleriene vil bli aktivisert etter hvert som de ferdigstilles.
Here is a presentation of some of our pictures. The galleries will be activated as soon as they are finished.


Galleri 1 - Vinter/Winter

Galleri 2 - Sommer/Summer

Galleri 3 - Heimstaden/Homestead

Galleri 4 - Hundene/Dogs

Galleri 5 - Buer i Femundsmarka/ Huts in Femundsmarka