Stille før stormen - Revsjøen feb 2012

             Her kan du lese noen av
            våre artikler og skriverier:

            - Da jeg var Lars Monsen

            - Vinter i Femundsmarka

            - En annerledes sledetur

            - Julen som ble så annerledes...

            - Planleggingsdag i barnehagen

            - Å øke hundeantallet
Tur og aktivitet.

Noen av våre turer og aktiviteter i 2014:

Some of our activities during 2014:

Her finner du litt om turer og aktiviteter fra 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013.

Here you will find activities from 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013.

______________________________________________________________


27. desember - Tur til Nordvika 

Tur langs Langtjønnvassdraget fra Feragen til Femunden.

Sledding on Langtjønnvassdraget from the lake Feragen to Femunden.Grønlandshund - Greenland Dog
                                  Lederhunder som går usporet er en forutsetning for en vellykket tur utenom oppkjørte spor.
                                 Lead dogs that make their own way are a prerequisite for a successfull trip on unbroken trails.

Grønlandshund - Greenland Dog
                                På isen i Nordvika på Femunden. - On the ice in Nordvika (Northern Bay) on Femunden.


25. desember - Tur i Grådalen 

Tur en kald dag i Grådalen.

A cold day in Grådalen.

Grønlandshund - Greenland Dog                                                                       Reinsdyr langs løypen. - Reindeer along the trail.

Grådalen
                                                   Solnedgang og -30°C Grådalen. - Sunset and -30°C in Grådalen (Gray Valley)


22. november - Høsttrening 

Noen glimt fra årets høsttrening.

A few glimpses from this falls training runs.

Eqqo og Branoq
                                                                                     25. oktober - Eqqo & Nalle

Møtesituassjon
                                                            25. oktober - Vi møter gjengen fra Kennel Wanvare ute på trening.
                                                                     We meet the team from Kennel Wanvare out for a run.

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                                     26. oktober - Branoq & Nalle

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                                     26. oktober - Branoq & Nalle

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                                          4. november

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                               8. november - Branoq & Viking


28. september - Første tur i spannet

Branoq er 5 måneder og får prøve seg i spannet for første gang. Inger og Jenny er med som handlere og moralsk støtte. Alt går utmerket og Branoq får en trygg og god start på karrieren som trekkhund.

Branoq is 5 months old and tries running o the team for the first time. Inger and Jenny have come along as handlers and moral support. Everything works out fine and Branoq has a safe start to his career as a sled dog.

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                    Branoq på spannet. - Branoq on the team.

Grønlandshund - Greenland Dog
                                       Handlerne sørger for ro og orden... - The handlers keep everything calm and in order...

Grønlandshund - Greenland Dog
                                    ...og gir kanske en ørliten bit moralsk støtte. - ...and maybe offer a tiny bit of moral support.


28. april - Valper

I dag ankom våre sterkt ønskede valper. Valpene er etter Eqqo av Rennfokk og NTCH Trym av Wanvare.
Mer om valpene finner du her.

Today our long awaited puppies arrived. The puppies are after Eqqo av Rennfokk and NTCH Trym av Wanvare.
More about the puppies can be seen here.

Grønlandshund - Greenland Dog
                           Eqqo av Rennfokk - NO49620/11

Grønlandshund - Greenland Dog
                          NTCH Trym av Wanvare - 03019/04

27. januar - Turbilder

Her er et lite utvalg bilder fra turer denne måneden.   

Here is a little selection of pictures from trips this month.

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                                              4. januar

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                                                12. januar

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                                               12. januar

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                                                  12. januar
                                                                  Når det rimer på hundene, er det vinter på Røros.
                                                                     When the dogs get frosted, its winter in Røros. 
           
Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                                                 25. januar

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                                                   26. januar