Stille før stormen - Revsjøen feb 2012

             Her kan du lese noen av
            våre artikler og skriverier:

            - Da jeg var Lars Monsen

            - Vinter i Femundsmarka

            - En annerledes sledetur

            - Julen som ble så annerledes...

            - Planleggingsdag i barnehagen

            - Å øke hundeantallet
Tur og aktivitet.

Noen av våre turer og aktiviteter i 2013:

Some of our activities during 2013:

Her finner du litt om turer og aktiviteter fra 2009, 2010, 2011 og 2012.

Here you will find activities from 2009, 2010, 2011 and 2012.

_______________________________________


15. desember - Utfor å nyte solen

Nå som vinteren er påsitt mørkeste var det godt å komme ut en tur for å nyte solen sammen med hundene i dag.   

Now that winter is at its darkest, it was nice to get out to enjoy the sun along with the dogs today.

Grønlandshund - Greenland Dog

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                   Eqqo og Nalle i led. Eqqo and Nalle in lead.

Grønlandshund - Greenland Dog


30. november - Første sledetur

Endelig har det kommete nok snø til å ta i bruk sleden. Det har vært en lang høst med først vognkjøring og deretter bil. Hundene satte deerfor stor pris på å bli spent for sleden i dag. Turen gikk i dag til Fjølburøsta og hundene fikk jobbe godt i den tildels dype fokksnøen.  

Finally there is enough snow to take out the sled. The autumn season has been long enough now with first carting and the using the car. The dogs really appreciated being in front of the sled today. Todays trip went to Fjølburøsta and the dogs worked hard in the partly deep snowdrifts.

Grønlandshund - Greenland Dog

Grønlandshund - Greenland Dog

Grønlandshund - Greenland Dog

Grønlandshund - Greenland Dog

Grønlandshund - Greenland Dog


10. - 15. april - Dovrefjell

Gisle hadde sammen med Øystein Bråten en kjempetur på Dovrefjell. Turen gikk fra Hjerkinn gjennom det tidligere skytefeltet, rundt Snøhetta til Åmotsdalen. Returen gikk over Vegskaret og gjennom Stroplsjødalen tilbake til Hjerkinn. Vi fikk svært variert vær og hadde både strålende sol fra skyfri himmel og snøstorm. Opprinnelig var turen planlagt til fem dager, men vi endte opp med å bruke seks dager etter å bli liggende værfast femte dag. 

Gisle along with Oystein Braten had a fantastic trip to Dovrefjell. Our route took us from Hjerkinn through the former military shooting range, around Snohetta to Amotsdalen. The return trip took us over the pass Vegskaret and through Stroplsjodalen back to Hjerkinn. We had very varied weather with everything from beaming sun from a clear blue sky to snow storm. This trip was planned as a five day trek, but we ended up using six days after having to lay over because of a snow storm on the fifth day.  

Grønlandshund - Greenland Dog
                                               Øystein sjekker kartet på Mjogsjøen - Oystein checking the map on Mjogsjoen.

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                      Morgenstemning på Leirsjøen - Morning scenerey at Leirsjoen                       Foto: Øystein Bråten
                                               
Grønlandshund - Greenland DogGrønlandshund - Greenland Dog
   På vei langs Drugshøtjønnin - Heading towards Drugshotjonnin                     Været friskner til - The wind is picking up

Grønlandshund - Greenland Dog
                                             Øystein og hundene i hardt vær - Oystein and the dogs in strong wind

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                Værfast i snøstorm - Holed up in the snow storm

Grønlandshund - Greenland Dog
                   Solen er tilbake og vi er endelig over Vegskaret - The sun is back and we are finally over the pass Vegskaret

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                                                           Stroplsjødalen


8. - 11. mars - Tur i Femundsmarka

Gisle sammen med Jens Otto Nørbech-Eidem og Tormod hadde en nydelig firedagers helgetur i Femundsmarka. Vi hadde nydelig vær nesten hele helgen med strålende og forholdsvis milde dager og stjerneklare og iskalde netter. Fredag kjørte vi opp Røa og losjerte oss i Møllerbua. Lørdag fortsatte vi over Rogshåen og inn Reva til Revsjøen. Etter et besøk i Styggsjøkoia ble det overntting i telt ved den første av Styggsjøan. Etter en sen søndagsfrokost gikk vi opp ny løype over Styggsjøan og over til Storbuddhåen. Deretter var det kort opp til Møllerbua for en siste overnatting. Mandag var det retur i gradvis tilskyende vær med sur vind. 

Gisle along with Jens Otto Norbech-Eidem and Tormod Frisvold had a wonderful four day weekend in Femundsmarka. We had terrific weather with cloudless sunny and fairly mild days and clear, starry and very cold nights. Friday we went up the Roa River and lodged in the cabin Mollerbua. Saturday we continued over Rogshaen to the Reva River and continued to the lake Revsjoen. After a short visit to the little cabin Styggsjokoia we tented by the first of the Styggsjoan lakes. After a late Sunday breakfast we pioneered a new trail across the Styggsjoan lakes and back to Storbuddhaen on the Roa River. From there we drove to Mollerbua for our last night. Monday we returned home in gradually more cloudy weather with a sharp wind. 

Muggsjøbua
                                    Gisle og Jens ved Møllerbua - Gisle and Jens at Mollerbua.             Foto: Tormod Frisvold

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                          Kort stopp på Rogsåhen. - A short break on Rogshaen.

Grønlandshund - Greenland Dog
                                  Med hundeslede langs Reva. - Sledding along the Reva river.              Foto: Tormod Frisvold

Teltleir ved Styggsjøan
                                                           Teltleir ved Styggsjøan. - Tentsite at Styggsjoan.

Styggsjøan
                                                Sterk vind har etterlatt seg hardpakkede skavler over Styggsjøan.
                                            Strong winds have left packed snow in the form of sastrugi over Styggsjoan.


25. - 28. februar - Vinterferie i Femundsmarka

Deler av vinterferien ble tilbrakt i Femundsmarka. Vi var på tur sammen med Helle, Sune og guttene i fire dager. Vi losjerte på DNT hytta Røvollen og tok dagsturer derfra og lenger oppover Røavassdraget. Vi var stort sett heldige med været og fikk mange fine turer med hundene. Siste dagen hadde vi sterk vind og fikk en svært så forblåst retur i tett rennfokk over Femunden. Filmklipp fra returen kan du ser her.

Parts of this years winter vacation was spent in Femundsmarka. We went on a four day trip along with Helle, Sune and their boys. We stayed at the DNT (Norwegian Tourist Association) cabin Rovollen and took day trips up the Roa River. We had mostly good weather and had some nice trips with the dogs The last day we had quite a bit of wind and had a fairly rough return trip in blizzard conditions across Femunden. A film clip from the return trip can be seen here.

I måneskinn mot RøvollenGrønlandshund - Greenland Dog
            Sen start gir sen ankost, i månelys mot Røvollen.                                   Vår lille kolonne på vei over Øvre Roasten.
     A late start gives a late arrival, moonlighting towards Rovollen.                        Our little convoy crossing Upper Roasten.
 

Grønlandshund - Greenland dog
                                             Strålende solskinn i Femundsmarka. -  A beaming sun over Femundsmarka.


Femundsmarka
            Nedkjøring fra en av moreneryggene langs Røavassdraget. - Descending one of the moraine ridges along the Roa river.

Lunsj ved Grislehåen
              Lunsjpause i solsiden av moreneryggen ved Grislehåen - Lunching in the sun at the moraine ridge by Grislehaen.

Grønlandshund - Greenland Dog
                                          Hjemtur over Femunden i ruskevær. - Returning across Femunden in a blizzard.


16. februar - Solskinnstur

Det ble en nydelig solskinnstur i dag. Vi hadde med oss Toby, Suzanne og Simon og fikk vist frem både Femunden og litt av Femundsmarka på sitt beste. Vi ønsker oss mange slike dager fremover våren. 

We had a beautiful sunny day today. We showed Toby, Suzanne and Simon Femunden and a small part of Femundsmarka today. We hope for many more days like this.

På femunden
                                                      Jenny kjører spannet alene. - Jenny driving the team on her own.

Grønlandshund, Greenland Dog
                                                            Femundsmarka på sitt beste. - Femundsmarka at its best.


Lunsj
                                                     Gutta har kjøkkentjeneste. - The boys have kitchen duty.            Photo: Suzanne Young

Solnedgang over Femunden
                                                    Solnedgang over Femunden. - Sun set over Femunden


2. februar - Viftekjøring med historisk utstyr

I dag ble det viftekjøring for alvor. Jeg var i dag ute med Jonas Warme Moe som har rekonstruert seler etter polarforsker Eivind Astrup som deltok på Pearys ekspedisjon i Nord-Grønland i 1893-94. Disse selene ble funnet i Skimuseets kjeller og etter å ha rekonstruert dem hadde Jonas et brennende ønske om å få prøvd dem på hunder i et viftespann. Vi tok med oss fem hunder og bega oss i vei mot Femunden for å ha et åpent og egnet sted til forsøket. Vi fikk en fin dag ute på isen der alt gikk strålende og hundene fungerte helt topp. Det burde kanskje ikke overraske, men den gamle selemodellen fikk toppkarakter av både hundene og hundekjøreren. 

Today we made a serious attempt with a fan hitch. I was out along with Jonas Warme Moe who has reconstructed harnesses used by polar explorer Eivind Astrup, who took part in Peary's North Greenland expedition in 1893-94. These harnesses were found in the basement of the Ski Museum in Oslo and after having reconstructed them Jonas had a burning desire to test them on dogs in a fan hitch. We brought along five dogs and headed for Femunden to have a large open area suited for the trial. We had a great day out on the ice where everything worked perfectly and the dogs performed beautifully. It should come as no surprise that the old harnesses were given top score by both dogs and musher. 

Grønlandshund, Greenland Dog


26. januar - Viftekjøring

I dag gjorde jeg første forsøk på å kjøre hundene i viftespann. Jeg kjørte tre i front og fire bak. Dette gikk over all forventning og hundene skjønte stort sett poenget med en gang. Det er nok en stor fordal at fem av de syv hundene er godt vant med å gå i front. Denne gjengen er også godt samkjørte og de trivdes utmerket i vifte.

Today I attempted running the dogs in a fan hitch for the first time ever. I had three dogs in front and four in rear. The experiment exceeded all expectations and the dogs got the point immediately. It is probably an advantage that five of the seven are well accustomed to being in lead. These dogs are also all good friends and really enjoyed running in a fan hitch.

Grønlandshund, Greenland Dog

Grønlandshund, Greenland Dog


19. januar - Tur til Svartvika

Etter noen uker med temperaturer mellom -25° C og -30° C, var det som en mild vårdag med -15° C i dag. Gisle og jentene fikk en fin dagstur inn til den nedlagte gården Svartvika ved sjøen Feragen i Femundsmarka, i dag.

After a few weeks with temperatures between -25° C and -30° C, today was like a mild spring day with only -15° C. Gisle and the girls had a nice day trip to Svartvika an old farm by the lake Feragen in Femundsmarka, today.

Jentene i sleden
                                               Jenny og Inger koser seg i sleden - Jenny and Inger enjoying the ride.

Svartvika i Femundsmarka
                                                                                Svartvika i Femundsmarka


13. januar - Kald dag langs vassdraget

Toby Young var innom en tur med hundene sine og vi tok en felles tur over Rambergsjøen og Håsjøen. Temperaturen lå rundt - 30° C så det ble en realtivt frisk tur, men til gjengjeld fikk vi et fantastisk lys og en nydelig solnedgang.

Toby Young stopped by with his dogs today and we took an afternoon run across Rambergsjoen and Hasjoen. The temperatures were around -30° C so we had a fairly cold run, but with a fantastic light and a beautiful sunset. 

Grønlandshund, Greenland Dog
                                          Toby og hundene på Rambergsjøen - Toby and the team on Rambergsjoen