Stille før stormen - Revsjøen feb 2012

             Her kan du lese noen av
            våre artikler og skriverier:

            - Da jeg var Lars Monsen

            - Vinter i Femundsmarka

            - En annerledes sledetur

            - Julen som ble så annerledes...

            - Planleggingsdag i barnehagen

            - Å øke hundeantallet
Tur og aktivitet.

Noen av våre turer og aktiviteter i 2012:

Some of our activities during 2012:

Her finner du litt om turer og aktiviteter fra 2009, 2010 og 2011.

Here you will find activities from 2009, 2010 and 2011.

_______________________________________


25. desember - Tur til Nordvika (gård)

I dag tok Gisle tur til nedlagte Norvika gård sammen med sin søster Siren. Hun fikk anledning til å kjøre slede for første gang og trivdes utmerket med det.

Today Gisle tok a trip to the now abandoned farm Nordvika along with his sister Siren. She had the opportunity to drive a sled  for the first time and enjoyed it very much.

Grønlandshund, Greenland Dog
                                    Siren kjører slede med stor entusiasme. - Siren sledding with great enthusiasm.

Grønlandshund, Greenland Dog
                          Gisle og hundene ved den gamle gården Nordvika. - Gisle and the dogs at the old farm Nordvika.

Grønlandshund, Greenland Dog
                                                                        Siren på Nordvika - Siren at Nordvika


23. desember - Langtjønnvassdraget

I dag ble det nok en anledning til en tur over land fra Furubakken til Nordvika, men langs Lantjønnvassdraget tilbake. Demningen ved utløpet av Langtjønna er fortsatt en utfordring, særlig på hjemveien. Rundturen er på ca 25 km.

Today there was yet another opportunity to take a trip over land from Furubakken to Nordvika, but along the  Langtjonnvassdraget back. The Dam at the end of Langtjonna is still a challenge, especially on the return trip. The round trip is still apr. 25 km.

Grønlandshund, Greenland Dog
                                             Kort stopp innerst i Nordvika (Kalven).
                                             Short stop in the innermost part of Nordvika (Kalven = The Calf).

Grønlandshund, Greenland DogGrønlandshund, Greenland Dog
                                      Litllangtjønna                                                                                          Rundtjønna

16. desember - Sledetur

Det har vært lite snø, men svært kaldt de siste ukene. I dag ble det faktisk vinterens andre sledetur på et svært tynt snødekke. Turen gikk fra Fellessetra ut til Feragen over Langtjønnvassdraget og langs den gamle malmvegen til Nordvika om Lorthølet og retur tilbake. På isen gikk det strålende, i terrenget tålig greit, mens på grusvei gikk det svært hardt ut over sledebelegget. Turens crux ble å komme seg over den 60-70 cm høye demningen ved utløpet av Langtjønna. Både hunder og herre var dog svært så fornøyd med den ca 25 km lange turen.

There has been very little snow, but quite cold these last few weeks. Today was actually only the second run with the sled this season.  We went from Fellessetra out to the lake Feragen over the Langtjonnvassdraget logging channel and along the old ore-trail (where copper ore once was transported by horse and sled) to Nordvika by Femunden before passing by Lortholet on our return. On the lake ice, the conditions were perfect, in the terrain they were fairly decent but going on the gravel road was very tough on the plastic runners. The crux of the run was scaling the 60-70 cm high dam at the end of Langtjonna. All in all both the dogs and I are satisfied with the approximate 25 km run.


Grønlandshund - Greenland dog
                         Kort rast ved Furubakken, som så vidt skimtes gjennom trærne. 
                         Short rest by the cabin Furubakken, which can just be seen through the trees.

Grønlandshund - Greenland Dog                           På isen i Nordvika på vei mot Lorthølet. 
                         On the ice at Nordvika (Femunden) on the way towards Lortholet.

Grønlandshund - Greenland Dog
                         Turens crux ble å komme seg over den 60-70 cm høye demningen ved utløpet av Langtjønna.
                         The crux of the run was scaling the 60-70 cm high dam at the end of Langtjonna.


27. oktober - Sledetur

Snøen har kommet og vinterens første sledetur er gjennomført. Snølaget er tynt foreløpig så grus og pukk spruter fra meiene innimellom, men hva gjør vel det så lenge sleden kan brukes.

We have snow and the sled has been out for the first time this winter. There is not much snow yet so gravel and rubble fly from the runners every now and then, but as long as the sled is in use this is only a minor problem.

Grønlandshund - Greenland Dog

29. - 30. september - Telttur

Det var meldt godt vær i helgen så vi benyttet anledningen til en etterlengtet telttur. Distansen var ikke den største, men turgleden var desto større blant deltakerne. Inger og Jenny storkoste seg og var skuffet da vi kun skulle være ute en natt. Trym og Nalle var med som kløvhunder og Nalle fikk prøvd seg med kløv for første og garantert ikke siste gang. Han syntes nok vi var underlige da vi tredde den fullastede kløven over hodet hans, men han aksepterte det uten problem og så ut til å trives utmerket med den tunge kløven over skuldrene. 

There was a good forecast this weekend, so we took the opportunity for a long awaited camping trip. We didn't hike very far, but the joy of being outdoors was none the less great. Inger and Jenny really enjoyed themselves and were quite disapointed that we were only out for one night. Trym and Nalle came along as pack dogs and Nalle experienced a pack for the first but definitely not last time. He most likely thought us strange as we pulled the pack over his head, but he accepted it stoically and seemed to enjoy himself immensely in spite of the heavy pack on his shoulders.

Kjekt med kløvGrønlandshund - Greenland Dog
                     Kjekt å være på tur med kløvhund.                                                    Nalle og trym med fullastede kløver.
              It is nice having a pack dog to help you along.                                         Nalle and Trym with heavy packs.

Grønlandshund - Greenland dog
                                                                 Tøffinger klar for kløvtur. - Ready for a packtrip.

Grønlandshund - Greenland dog
                      Inger gir Nalle noen tips om kløvingens edle kunst. - Inger giving Nalle a few tips in the noble art of packing.

Kroktjønn Turjenter
  Månen stiger over Kroktjønn.                                                          To lykkelige turjenter.
  Moonrise over Kroktjonn (Crooked pond).                                      Two happy campers.


21. - 23. september - Høstsamling på Nøsen

Gisle og noen av hundene deltok på Norsk Polarhundklubbs høstsamling på Nøsen Fjellhotell i Valdres. Været viste seg fra en absolutt brukbar side og vi fikk kost oss utendørs dete meste av helgen. Vi kjørte noen fine turer sammen med andre og fikk mye fin kjøretrening og passeringstrening. I tillegg hadde vi med oss en del samojedfrøkner på sine første turer sammen med et større spann. Det viste seg å gå helt utmerket og alle de fire skjønte etter kort tid hva arbeidet som sledehund gikk ut på.

Gisle and some of the dogs took part in Norsk Polarhundklubbs autumn gathering at Nosen Fjellhotell in Valdres. The weather was mostly nice and we spent most of the weekend outdoors. We had some nice carting trips accompanied by other teams and were able to practice both driving technique and passing each other. In addition we also took a few samoyed ladies for their first run with a bigger team. This went very well and all four of them quickly understood the object of being a sled dog.

grønlandshund, greenland dog
                      Nalle og Trym leder an under Vognkjøring på Nøsen.                                               Foto: Silje Lyhammer
                      Nalle and Trym in lead in front of the cart at Nosen.

grønlandshund, greenland dog
                         Passeringstrening; Rennfokk spannet til venstre og Kaneq spannet til høyre.       Foto: Silje Lyhammer
                         Practicing passing other teams; the Rennfokk team on the left and the Kaneq team on the right.

grønlandshund, greenland dog
                        Vognkjøring omgitt av  nydelige fjell kledd i høstfarger.                                           Foto: Silje Lyhammer
                        Carting in beautiful surroundings clad in autumn colours.


16. - 18. juli - Snorre av Rennfokk

Vi har besøk fra Tyskland om dagen og får dermed gleden av å ha Snorre hjemme igjen. Han har vokst mye siden han reiste herfra i høst og er blitt en stor, langbeint og trivelig kar. Etter en litt nølende start var det et gledelig gjennsyn mellom Snorre og Eqqo som fortsatt er nesten identiske i farge og tegninger. Snorre ble også ønsket hjertelig velkommen gjennom gjerdet av våre øvrige hunder.

We have visitors from Germany this week and we therefore have the joy of having Snorre back home. He has grown a lot since leaving here last autumn and has become a big, longlegged and pleasant fellow. After a slow start we had a joyful reunion between Snorre and Eqqo who are still almost identical in colour and markings. Snorre was also warmly greeted through the fence by our other dogs.

Snorre & Eqqo Snorre av Rennfokk
Thomas med Snorre og Eqqo - Thomas with Snorre and Eqqo             Snorre av Rennfokk                              Foto Thomas Brauer


5.mai - Utstilling og årsmøte i NP

Denne helgen var det duket for NPs utstilling og årsmøte. Gisle deltok og stilte ut vår Jinta av Rennfokk. Resultatet ble Exc.BK 2.BKK CK R.CERT 2.BTK

This weekend was Norsk polarhundklubbs dog show and General Assembly. Gisle took part and had entered our Jinta av Rennfokk. The result was Exc.BK 2BKK CK R.CERT 2.BTK


19. april - Balto av Rennfokk Grønlandshund - Greenland Dog


Vi har besøk fra Danmark denne uken og får dermed gleden av å ha Balto hjemme igjen. Den lille valpen har blitt en stor og staselig kar og vi angrer nesten på at vi slapp ham fra oss. Han har gått mye løs omkring hundegården her og ser fortsatt ut til å bli fullt akseptert av alle hundene her. Artig å se.

We have visitors from Denmark this week and this also means we have the joy of having Balto back home. The little puppy has grown into a big strapping fellow and we almost regret having lett him go. He has run loose quite a bit here and seems to still be fully accepted by all our dogs. Nice to see.

13. - 15. april - Grønlandshundsamling 

Denne helgen var det grønlandshundsamling på Johnsgård Turistsenter ved Femunden. Dette var en samling for grønlandshundeiere fra både Sverige og Norge. Dette ble i år som tidligere år en topp helg med kjøring i nydelig terreng og i et utrolig løypenett. Anne, Gisle og jentene deltok. På samlinger som dette står det sosiale i første rekke og det blir alltid god anledning til å hilse på nye og gamle venner fra begge sider av kjølen.

This weekend there was a Greenland dog gathering at Johnsgard Turistsenter by Femunden. This was a gathering of Greenland dog owners from Sweden and Norway. As previous years it was a great weekend with sledding in a beautiful terrain and a fantastic network of different trails. Anne, Gisle and the girls participated in the gathering. Gatherings like this is a very good opportunity to meet new and old friends from both sides of the border.  

Johnsgård Grønlandshund - Greenland Dog


31. mars - 9. april - Påske

Påsken i år ble tilbrakt hjemme. Påsketuren ble tatt vel to uker før påske for å sikre oss mot et stadig forsvinnende føre. Føret ble ikke så ille som fryktet, men vi valgte å bli hjemme og fikk tatt noen fine dagsturer i nærområdet.  

This year Easter was spent at home. Our Easter trip vas taken about two weeks before Easter to make sure we still had good sledding conditions. Luckily conditions were much better than we feared but we chose to stay at home and do day trips.

Grønlandshund - Greenland DogRambergfjellet
                     Rambergfjellet                                      Lunsj med pølse og marshmellows - Lunch with hot dogs and marshmellows


Grønlandshund - Greenland Dog
                            Nedkjøring fra Rambergfjellet mot Grådalen - Descending from Rambergfjellet towards Gradalen


21. - 24. mars - Familietur i Femundsmarka Kort pause

Været har vært mildt noen dager nå, så vi satset på en tidlig "påsketur" for å være sikker på å komme godt inn i Marka før føret forsavant. Denne uken var det dermed duket for familietur i Femundsmarka. Ferden gikk over Femunden og opp langs Røa med to bly tunge sleder med utstyr og god mat for to og firbeinte. Jenny snørekjørte meste parten av veien med mamma, mens Inger foretrakk å sitte på lasset med pappa. Vi losjerte oss på Møllerbua og tok dagsturer derfra.

We have had some mild weather lately and decided to do an early "Easter trip" to be sure we reached the interior of Femundsmarka before the snow started melting to much. We crossed Femunden and went up along the river Roa with two heavy sleds filled with food and gear for both two and four legged. Jenny skijored along with mommy most of the way, while Inger preferred riding daddys sled. We lodged in Mollerbua and took daytrips from there.

 


Ved Nedre RoastenPå Rogen
                        Nedre Roasten                                         Jenny bak sleden over Rogen - Jenny behind the sled across Rogen

  På RogenLitlbuddhåen
      Retur over en blaut Rogen - Return trip over a wet Rogen        Litlbuddhåen begynner å åpne seg - Litlbuddhaen starting to open

Grønlandshund - Greenland Dog
                                                       Anne og Jenny på hjemtur - Anne and Jenny on the way home


16. - 18. mars - Vintersamling i NP avd. Midt-Norge

Hele familien deltok denne helgen på NP avd. Midt-Norges vintersamling på Langen Gjestegård. Dette er primært en sosial helg med tur, bålfyring og pølsegrilling. Lørdag var det grilltur på planen og årets bål ble fyrt i en lun vik i Synnervika ved Femunden.Det var en stor gjeng som for avgårde på tur den dagen med en rekke ulike spannstørrelser og sammensetninger. Lørdag kveld var det duket for festmåltid med rømmegraut og spekemat før avdelingens årsmøte ble avholdt. Søndag opprant med nydelig vær og ga anledning til en fin rundtur på Femunden før vi tok veien hjemover.

This weekend the whole family took part in NP dept. Mid-Norways winter gathering at Langen Gjestegard. This is primarily a social gathering where a sled trip with a campfire lunch is always included. Saturday there was as planned a campfire excursion Synnervika on Femunden A large number of people took part and there were numerous teams of different sizes and combinations. Saturday evening consisted first of a feast of traditional Norwegian food before we held this years general assembly. Sunday we woke to beautiful and sunny weather giving a good opportunity for a roundtrip on Femunden before heading home.


4. mars - Dagstur

Kjempefin dagstur hjemmefra i dag. Jenny kjørte med helt eget spann for første gang.

Great daytrip from home today. Jenny drove her very own team for the first time.

Tur Grønlandshund - Greenland DogJenny kjører enspann med Edda - Jenny mushing with Edda          Inger koser med Nalle og Eqqo - Inger cuddling with Nalle and Eqqo

Tur
                          Pause langs Håsjøen - Taking a break along the lake Hasjoen.


17. - 20. februar - Tur i Femundsmarka

Gisle og turkamerat Øystein Bråten tok seg en firedagers i Femundsmarka denne helgen. Det ble en fin tur opp Røa til Nedre Roasten hvor det ble teltovernatting før vi etter en sløyfe oppom Litle Vonsjøen fortsatte til Møllerbua tett på Rogshåen. Deretter ble det dagstur til Revsjøen med en innlagt lunsj i Revbua/Bastua med retur til Møllerbua i snøføyka. Mandag ble det retur langs Røa og over Femunden til Synnervika. Fredag var det strålende vær, men resten av helgen ble noe rufsete med en god del vind, snøføyke og whiteout.

Gisle along with Oystein Braten spent four days in Femundsmarka this weekend. We started friday afternoon and had a nice trip in excellent weather up the Roa river to Nedre (lower) Roasten where we made camp. The following day, with a bit of wind, we took a detour to the lake Litle Vonsjoen before continuing to the cabin Mollerbua close to Rogshaen. We then had a nice day but very windy trip with plenty of whirling snow and white-out conditions to the lake Revsjoen with a stop for lunch at the cabin Revbua/Bastua before returning to Mollerbua. Monday we returned home along Roa and crossed Femunden to Synnervika also in strong wind and white-out.

Grønlandshund - Greenland Dog
                                           Drømmeforhold over Femunden - Dream conditions across Femunden

 Femundsmarka v Nedre RoastenGrønlandshund - Greenland Dog
Vinden frisknet til lørdag morgen og holdt seg resten av turen - The wind picked up Saturday morning and lasted the rest of the trip

Møllerbua
               Møllerbua ved Litlbuddhåen øverst i Røavassdraget - The cabin Mollerbua by Litlbuddhaen at the topp of the Roa river.


11. - 12. februar - Rørosløpet

Både Anne og Gisle var i arrangementskomiteen for Rørosløpet denne helgen. Det var et svært vellykket arrangement med vel 40 deltagende spann.  Helgen opprant med godt vintervær, med innslkag av både vind og føyke. Det var stor stemning blant både deltagere, handlere og tilskuere. 

Both Anne and Gisle were in the committee for Roroslopet this weekend. The race was a great success with a little over 40 competing teams competing teams. This weekend we had typical winter weather, witn both klear, windy and snow. There were high spirits both among the competitors, handlers as well as spectators.


19. - 22. januar - Grönlandshundmästerskapet - NederhögenAnne og Jenny, Nederhögen 2012

Anne, Gisle og jentene deltok på Svanska Polarhundklubbens rasesamling og Grønlandshundmesterskap på Nederhögen. En svært trivelig helg, med mye godt selskap. Gisle kjempet seg inn til en 2. plass i 8-spann klassen. Leif Olsson gikk av med seieren. Søndag deltok Anne og Jenny med tre hunder i 15 km løp, med et glimrende resultat.

Anne, Gisle and the girls took part in Svenska Polarhundklubbens breed gathering and Greenland dog championship at Nederhogen in Sweden. This was a very nice weekend with a lot of socialising. Gisle fought his way to a 2. place  in the 8-dog class. Leif Olsson came in first. Sunday Anne and Jenny participated with three dogs in the 15 km race, with an excellent result.