Tur og aktivitet.

Noen av våre turer og aktiviteter i 2009:

Some of our activities during 2009:


26. desember -  Jenny snørekjørerJenny snørekjører. Jenny skijoring

Vi hadde en fin ettermiddagstur i tett snøvær inn til en gammel seter ved navn Fjølburøsta. Vi kom utrolig nok litt sent avgårde, så det ble mørkt på tilbaketuren. På tilbakeveien sto Jenny på ski bak sleden for første gang og gjorde en utmerket jobb. Det er ellers kalde forhold på Røros denne julen, så det er ikke de beste forholdene for barnevennlige turer.

We had an nice afternoon outing in heavy snow. We sledded to an old summer farm called Fjolburosta. We had a late departure, and the return trip was done in darkness. On the way back Jenny skied behind the sled for the first time, and did an excellent job. This Christmass holiday we have experienced a lot of low temperatures in the Roros area, this means the opportunities to take the girls sledding are not to frequent. 

25. november - Dårlige sledeforhold så langt

Det er meget vekslende snøforhold for tiden. Det første snøfallet kom tidlig, men ble som ventet ikke liggende. Det som la seg var derimot is på veiene. Sledekjøring er ikke mulig og vognkjøring er heller ikke mulig. Eneste løsning for å kjøre hundene er foran bilen. Dette er gør kjedelig trening både for hundene og for oss, men når det er eneste praktiske mulighet så må vi.

We have greatly varying snow conditions these days. The first snowfall came early, but as expected it did not last long. What we did get was very icy conditions. Sledding is not an option and neither is carting. The only possibility is running the dogs in front of the car. This is a very boring way of getting out, both for the dogs and us, but as for now it is the only option we have.

 Hundetrening med bilGuten av Rennfokk, Trym av WanvarePelle og Jotne

10. oktober - Utstilling i Trondheim

Anne, Gisle og jentene deltok på NP avd. Midt-Norges spesialutstilling i Trondheim. Jenny og Inger deltok i barn og hund med stor iver og glede. Av hundene var det Pelle, Trym og Jotne som fikk prøvd seg i ringen. Resultatene ble som følger:
Trym av Wanvare: 1BK, 6BHK, CK
Kalaallit’s Born To Run Pelle: 2BK
Jotne av Wanvare: 1BK

Anne, Gisle and the girls were at NP-dept Mid-Norway's dog show in Trondheim. Jenny and Inger participated in the "child and dog" competition with great enthusiasm. The dogs that had their go in the ring were Pelle, Trym and Jotne. The results were as follows:
Trym av Wanvare: 1BK, 6BHK, CK(1st prize working dog class, 6th best male, Certificate quality).
Kalaallit’s Born To Run Pelle: 2BK (2nd prize working dog class).
Jotne av Wanvare: 1BK (1st prize working dog class) . 


24.- 26. september - Høstsamling i Norsk Polarhunklubb

Gisle reiste, som en av fire representanter fra avd. Midt-Norge, for å delta på NPs høstsamling og tillitsmannsmøte. Dette ble også en trivelig helg med mange hyggelige folk fra store deler av landet. Lørdag var det grilltur og søndag var det uhøytidelig barmarksløp. Gisle gjorde det meget skarpt og gikk av med seieren i 8-spannklassen (dog som eneste deltager...).

Gisle went, as one of four representatives from dept. Mid-Norway to NPs autumn gathering. This was also a nice weekend with the pleasant company of people from different parts of the country. Saturday there was a carting trip and BBQ and Sunday there was a bicycle/cart race. Gisle did surprisingly well and won the 8-dog class (as only contestant though...). 


18.- 20. september - Høstsamling avd. Midt-Norge

Anne, Gisle og jentene deltok denne helgen på NP avd. Midt-Norges høstsamling på Håggåsætra i Rennebu. Det var en veldig trivelig samling i et nydelig turterreng med godt vær og fantastiske høstfarger. Det ble både vognkjøring, mye sosialt samvær og et koldtbord av merkbare proporsjoner.  Denne samlingen ga absolutt mersmak.

Anne, Gisle and the girls spent the weekend at NP dept Mid-Norway autumn gathering. This was a very pleasant gathering in beautiful terrain, nice weather and amazing autumn colours. We went carting, spent time with good friends and took part in a smorgasbord of impressive dimensions. This gathering definitely left us wanting more. 


4.- 6. september - Grønlandshundsamling og utstillingBIM Brukshund i Orsa, Sverige

Denne helgen deltok Gisle, Jenny og Inger på samling og utstilling i Orsa i Sverige. Det hele var i regi av Grønlandshundklubben i Svenska Polarhundklubben. Det var en særdeles trivelig helg som ga god anledning til å treffe gamle og nye bekjente fra både Norge, Sverige og Danmark. På selve utstillingen var det 55 påmeldte hunder. Som jeg har nevnt tidligere, så har vi en meget høy kvalitet på grønlandshundene i Skandinavia i dag. Dette er noe vi som eiere og oppdrettere må sørge for at vi beholder fremtiden også.

Vi stilte med Edda og Trym fra vår hundegård. Begge er trekkhundchampioner (NTCH) og kvalifiserte dermed til å stille i brukshundklasse i Sverige. Vi er meget fornøyde med deres innsats i ringen og resultatet av bedømmingen. Jeg ønsker å rette en stor takk til Rita og Wiktor i Kennel Wanvare for all hjelp i forbindelse med helgen.

Trym av Wanvare fikk 1.BK, 3BHK, CERT og ble til slutt BIM Brukshund slått av sin ett år eldre søster Sirmiq Tiguaq av Wanvare som da ble BIR Brukshund.
Edda av Wanvare fikk 3. BK, 4 BTK, CK.

Bildet viser BIM Brukshund Trym av Wanvare. Foto ved www.wanvare.no.
Klikk på bildet for større versjon.

This weekend Gisle, Jenny and Inger participated in a Greenland Dog gathering and dog show in Orsa in Sweden. The gathering and show were arranged by Grønlandshundklubben in Svenska Polarhundklubben (the Greenland Dog Club of Swedish Polar Dog Club). It was a very nice week end which gave ample opportunity to meet old and new acquaintances from both Norway, Sweden and Denmark. 55 dogs attended the show. As I have mentioned earlier, the quality of our Scandinavian Greenland Dogs are very high. This is something we as owners and breeders have to make sure we uphold in the future as well.

We participated with Edda and Trym from our own dog yard. Both are Sledge Dog Champions and were qualified to compete in the Working Dog Class in Sweden. We are very satisfied with the results. I would also like to give a big thank you to Rita and Wiktor from Kennel Wanvare for all their help this weekend.

Trym was awarded 1.BK, 3BHK, CERT (1st prize working dog class, 3rd best male, Certificate and was finally awarded BIM Brukshund (Best of opposite sex Working dog class) beaten by his one year older sister Sirmiq Tiguaq av Wanvare who became BIR Brukshund (Best of breed working class).
Edda was awarded 3.BK, 4.BTK, CK (3rd prize working dog class, 4th best female and Certificate Quality)

The picture shows BIM Brukshund Trym av Wanvare. Photo by www.wanvare.no..
Click on th picture for a larger version.


30. august - Fin tur sammen med jenteneInger og Jenny på vogntur

Inger, Jenny og Pappa hadde i dag en fin vogntur med hundene. Etter mange dagers surt vær, våknet vi søndag til sol og blå himmel. Finvær kombinert med relativt lav temperatur tilsa gode forhold for en vogntur. Vi kjørte omlag 10 km med en kort stopp midtveis. Kort tid etter hjemkomst kom skyene og regnet tilbake. Av og til er det en velsignelse å være småbarnsfar og få en tidlig start på dagen.

Inger, Jenny and Daddy had a nice run with the dogs and cart today. After several days of miserable weather, Sunday morning brought sunshine and blue skies. Sunny weather along with a cool temperature promised good carting conditions. We ran the dogs about 10 km with a short stop midway. Shortly after returning home the clouds and rain returned. Sometimes having young children that wake you up early is a blessing.

20. august - Høsttreningen er i gang

Etter en sommer med lavt aktivitetsnivå for hundene, er vi endelig i gang med vognkjøring igjen. Noe må en jo finne på når høstværet inntreffer tidlig i august og knekker drømmen om bade- og strandliv. Vi starter med turer på omlag 5 km og øker gradvis utover høsten. 

Vognen vi bruker er en trehjulsvogn produsert ved Optimus as på Røros. Dette er en svært solid vogntype med god lastekapasitet og god plass til passasjerer. Vognen er i stål, helsveist og med trommelbrems på bakhjulene.

After a summer with a low level of activity for the dogs, we have finally started autumn training. At least there is something to do when autumn starts early and your dream of swimming and beach life, fades away. We start of with 5 km runs and increase gradually as autumn progresses. 

Our cart is a three wheeler made by Optimus as at Røros. This is a very sturdy cart with good capacity for large loads and several passengers. The cart is all steel, fully welded and with drum brakes on the rear wheels.


17.-19. april - Grønlandshundsamling

Denne helgen er det samling og sesongavslutning på Johnsgård Turistsenter ved Femunden. Dette var en samling for grønlandshundeiere fra både Sverige og Norge. Dette ble en topp helg med kjøring i nydelig terreng og i et utrolig løypenett. Gisle og Einar deltok mens Anne og jentene var i barnedåp. Dette ble en fantastisk fin samling der det sosiale sto i første rekke og det ble god anledning til å bli kjent med en rekke svenske grønlandshundeiere. Det ble tradisjonen tro tid til en felles runde for å kikke på hverandres hunder der eier presenterte sine hunder. Det var over 40 grønlandshunder tilstede og mange av dem var svært fine. Det kan virke som om kvaliteten på våre skandinaviske hunder er meget høy.

This weekend there was a gathering and season finale at Johnsgård Turistsenter by Femunden. This was a gathering of Greenland dog owners from Sweden and Norway and as planned it, turned out to be a great weekend with sledding in a beautiful terrain and a fantastic network of different trails. Gisle and Einar participated in the gathering while Anne and the girls were at a christening. This gathering was a very good opportunity to get better acquainted with a number of very friendly Swedes and their dogs, people I had not previously met. As always we took a round to look at all the different dogs and each of us had the opportunity to describe our dogs to those present. There were more than 40 Greenland Dogs at the gathering and many of them were of a very high quality. It seems the quality of our Scandinavian dogs is very high.


6.-11. april - Påske

Årets påskefeiring skjedde som tidligere år på Røsandbua i Femundsmarka. Med oss på tur hadde vi våre danske venner Helle, Sune og Peter. Vi hadde en svært trivelig påske med fine turer innover marka og særdeles mye god mat. Det var en mild påske med tilhørende råtten snø utenom sporet og tildels mye overvann på Femunden og på øvre og nedre Roasten. Så lenge hundene holdt oss på sporet gikk det bra og vi holdt oss rimelig tørre på føttene. På slike turer kjører vi nordisk, med hundene fordelt på to spann. Anne, Gisle og jentene kjører ett spann og Helle, Sune og Peter kjører eget spann. Dette blir trolig ikke siste gang de tre danskene lar seg friste til påsketur i Femundsmarka.

Easter was, as often before, celebrated at the hut Røsandbua in  Femundsmarka We had invited our Danish friends Helle, Sune and Peter along this year. We had a lovely time with nice excursions further into Femundsmarka and loads of good food. The temperatures were mild this Easter and the snow was rotten outside of the trails. On the lakes Femunden and upper and lower Roasten the snow was waterlogged, but as long as the dogs stayed on the trail we kept our feet reasonably dry. On excursions like these we sled Nordic style, with our dogs in two different teams and us skijoring behind. Anne, Gisle and the girls drove one team while Helle, Sune and Peter drove their own team. This will probably not be the last time we can tempt the three Danes to  Femundsmarka during Easter.
Isfiske på Nedre RoastenHelle, Sune og Peter på RøsandbuaRast ved Nedre Roasten

27. feb.-1. mars - P-løpet

På denne helgen hvert år avholder NP sin løpshelg med Polarhundløpet (P-løpet) og Drevsjøløpet. Arrangementet ble avholdt på Femundtunet. Gisle kjører P-løpet 100 km i 6-spann klassen. Det er trått føre under løpet, men takket være et nydelig terreng og et strålende vær blir det en topp dag. Store deler av dagen blir det kompiskjøring og vi kjører i tett følge med Wiktor Hagan og Jo Inge Fuglesteg. Jo går til slutt av med seieren, Wiktor tar andre plass og muligens takket være en feilnavigering taper Gisle tredjeplassen til Ingar Helstrup. Etter dagens hendelser føles ikke fjerdeplass som et nederlag og det er en fornøyd Gisle som kommer i mål. Søndag besto Edda av Wanvare enspanndelen av trekkhundtesten. Hun er dermed kvalifisert til tittelen Norsk trekkhundchampion.

Norsk Polarhundklubbs annual weekend of races at Femundtunet. Gisle participated in P-løpet 100km race in the 6-dog class. The snow conditions were not ideal during the race, but thanks to the beautiful terrain and sunny weather it was a wonderful day. Most of the day we were in close contact with the other participants and sledded along with Witkor Hagan and Jo Inge Fuglesteg. Jo was victorious in the end with Wiktor in second and possibly due to a navigational error, Gisle lost third place to Ingar Helstrup. After everything that had happened that day, Gisle did not feel defeated by fourth place.
Sunday Edda av Wanvare completed the single dog test of the sled dog test and qualified as Norsk Trekkhundchampion – Norwegian Sledge Dog Champion.

20.-22. februar - Maajeløpet

NP avd. Nord-Norge avholder vintersamling og arrangerer Maajeløpet. Løpet går av stabelen i nydelige omgivelser like ved grensen til Børgefjell. Gisle deltar i løpet for første gang og har en storartet tur. Det er friskt vær og tidvis null sikt. Gisle kjører første del av løpet sammen med Bjørn Kristiansen og det går litt på kryss og tvers i snøføyken før riktig retning finnes. Takket være hundenes innsats blir det seier til Gisle i 6-spann klassen og dermed cert til hundene. To av hundene våre, Trym og Jotne, er dermed kvalifisert til tittelen Norsk trekkhundchampion. Edda og Viking er nå også fullcertet og mangler kun godkjent enspanntest for å kvalifisere.

NP dept Northern-Norway holds its wintergathering and Maajeløpet dog sled race. The race is held in beautiful country on the borders of Børgefjell National Park. Gisle took part in the race for the first time and had a wonderful tour. It was a windy day with a lot of drifting snow and white-out conditions at times. During the first leg of the race, Gisle sledded alongside Bjørn Kristiansen going back and forth in the drifting snow before finding the right direction. Thanks to the dogs Gisle won the 6-dog class and the dogs were awarded with a certificate. Two of our dogs, Trym and Jotne, are now qualified for the title Norwegian Sledge Dog Champion. Edda and Viking also have all three certs and only lack the single dog test to qualify.

13.-15. februar - Vintersamling avd. Midt-Norge

Tradisjonen tro avholdt NP avd. Midt-Norge sin vintersamling på Langen Gjestegård. Dette er primært en sosial helg med tur, bålfyring og pølsegrilling. Fredag kjørte Gisle sammen med Gaute Nordberg hjemmefra og inn til Langen, en nydelig tur i kveldsmørket. Gisle var med fredag og lørdag for deretter å returnere hjem til familiebesøk fra Bergen.

True to tradition NP dept. Mid-Norway held its wintergathering atLangen Gjestegård This is primiarily a social gathering where sled trip with a campfire lunch is always included. Friday Gisle sledded to Langen from home along with Gaute Nordberg, a beautiful trip in the evening darkness. Gisle was at the gathering from Friday to Saturday before returning home to his family visiting from Bergen.


7 -8. februar - Rørosløpet

Rørosløpet blir i år arrangert av NPs avd. Midt-Norge for første gang. Gisle kjører i år løpet for første gang og deltar i 6-spann klassen. Løpet kjøres over to dager; lørdag fra Røros til Langen Gjestegård og søndag retur til Røros. Begge dagsetappene er på omlag 40 km og går gjennom nydelige omgivelser i inngangen til Femundsmarka. Rørosløpet går av stabelen samme helg som Femundløpet og gir gode muligheter til å få med seg både start og målgang på både F600 og F400 for interesserte.

Etter uoppmerksomhet fra Gisles side i det starten går, blir det en liten bulk mellom Jotne og Edda. Edda må tas ut av spannet og Gisle fortsetter med fem hunder. Til tross for iherdig innsats både lørdag og søndag, med påfølgende krampe i lårene, blir fraværet av en hund i spannet for merkbart og seieren glipper med knappe ti minutter. Vinner blir Wiktor Hagan, Gisle tar andre plass og Odd Lund tar en respektabel tredjeplass.

Rørosløpet, dog sled race, was arranged at Røros by NP dept. Mid-Norway for the first time this year. Gisle participated for the first time and competed in the 6-dog class. Rørosløpet is a two day race; Saturday from Røros to Langen Gjestegård and Sunday a return trip to Røros. Both days the distance is approximately 40 km through beautiful surroundings at the entryway to Femundsmarka. Rørosløpet is arranged parallel to the much larger and longer Femundløpet, which gives an excellent opportunity to catch both start and finish of F400 and F600.

Gisles lack of attention at the starting line resulted in a scrap between Jotne and Edda. Edda was taken out of the team and Gisle continued with five dogs. Despite Gisles efforts both Saturday and Sunday, lacking one dog became obvious. Wiktor Hagan won the race by approximately 10 minutes, Gisle came in second and Odd Lund came in third.


30. jan-1. feb - Vintersamling og KlubbmesterskapGisle kjører Klubbmesterskapet i NP

Gisle og hundene deltar på Norsk Polarhundklubbs vintersamling på Merket kurs og feriesenter på Golsfjellet. Det var en svært trivelig og sosial helg som absolutt anbefales til andre å delta på.  Lørdag deltar Gisle i Klubbmesterskapet og kjører til seier i 6-spann klassen. Det blir dermed cert til alle hundene i spannet. Søndag besto Jotne av Wanvare, med en svett Gisle på slep, enspanndelen av trekkhundtesten. Hun er dermed ett skritt nærmere Norsk Trekkhundchampionat.

Gisle and the dogs took part in Norsk Polarhundklubbs (NP) winter gathering at Merket kurs og feriesenter on Golsfjellet. This was a very nice gathering that we recommend others to visit if the opportunity arises. Saturday Gisle competed in NPs Klubbmesterskap - Club Championship, and won the 6-dog class. Sunday Jotne av Wanvare, with a sweat soaked Gisle in tow, passed the single dog test. She is now one step closer to the title Norsk Trekkhundchampion (N TCH) - Norwegian Sledge Dog Champion.