Stille før stormen - Revsjøen feb 2012

             Her kan du lese noen av
            våre artikler og skriverier:

            - Da jeg var Lars Monsen

            - Vinter i Femundsmarka

            - En annerledes sledetur

            - Julen som ble så annerledes...

            - Planleggingsdag i barnehagen

            - Å øke hundeantallet
Tur og aktivitet.

Noen av våre turer og aktiviteter i 2015:

Some of our activities during 2015:

Her finner du litt om turer og aktiviteter fra 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014

Here you will find activities from 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014

______________________________________________________________


23. august - Morgentrening 

Som avslutningen av en relativt kald sommer, får vi en svært varm og fin august. Utmerket stort sett, men det passer ikke så godt med starten av høsttreningen. Løsningen blir å komme set ut tidlig, før solen varmre for mye. Hundene setter stor pris på morgenturer også.

As an ending to a fairly cold summer, we get a surprisingly warm august. Excellent really, except when it coincides with starting fall training for the dogs. The solution is to get out early, before the sun has warmed the cold night air. The dogs appreciate these morning runs.


Grønlandshund - Greenland Dog


Grønlandshund - Greenland Dog27. april - 1. mai - Hardangervidda 

I ovegangen mellom april til mai var Gisle på solotur med hundene på Hardangervidda. Turen gikk fra Dyranut og en runde som passerte Stigstuv, Lågaros, Sandhaug, Viersla og tilbake til Dyranut. Turen gikk innom og forbi en rekke gamle steinbuer, noen nedsnødde og fullsnødde, men også noen beboelige etter en økt med snøspaden. Det var fast og fint føre og med unntak av en dag, var det også stårlende vær på turen. Hundene oppførte seg eksemplarisk og gjorde god innsats alle dager. Ellers er det verdt å bemerke at 8-spann nordisk stil legger grunnlaget for en spennende tur i seg selv.

In late April and early May, Gisle took a solo trip with the dogs on Hardangervidda. The trip went from Dyranut passed Stigstuv, Lågaros, Sandhaug, Viersla and returned to Dyranut. We passed several old stone huts, some snowed in and some usable after an hour or so with the snow shovel. The snow was firm and good and except for one day, the weather was wonderful. The dogs were well behaved and worked hard the whole trip. On that note, it is worth mentioning that sledding Nordic style with 8 dogs is quite exciting in itself.


Grønlandshund Greenland Dog Hardangervidda
                                                     Pause på Vestre Bakkatjønn. Taking a break on Vestre Bakkatjønn (lake).

Grønlandshund Greenland Dog Hardangervidda
                                   Lunsj inntas oppå nedsnødde Knutsbu. Lunching on top of snow covered Knutsbu (hut).

Grønlandshund Greenland Dog Hardangervidda
                                    På vei inn i Geitvassgapet. Hårteigen skimtes i bakgrunnen.
                                    Heading into Geitvassgapet (a pass). Hårteigen (mountain) can be seen in the background.

Grønlandshund Greenland Dog Hardangervidda Muran
                                                   Ankomst ved steinbuen Muran. Ariving at the stone hut Muran.

 Grønlandshund Greenland Dog Hardangervidda
   Teltleir ved Geitvatnet med Melrakknutan i bakgrunne. Melrakk er et gammelnorsk navn for fjellrev.
   Campsite by Geitvatnet (lake) with Melrakknutan (mountains) in the background. Melrakk is an Old Norwegian name for arctic fox.

Grønlandshund Greenland Dog
                                                                                              Eqqo og Branoq

Grønlandshund, Greenland Dog, Elsjålægeret
                               Ettermiddag ved nedsnødde Elsjålægeret. Afternoon at snow covered Elsjålægeret (stone hut).

                                  

10. - 12. april - Grønlandshundsamling på Johnsgård

Bilder fra grønlandshundsamling på Johnsgård Turistsenter i Sømådalen.

Pictures from a Greenland Dog gathering at Johnsgård Turistsenter in Sømådalen.


2. - 4. april - Påsketur i Femundsmarka

Årets påske .

Easter this year

12. - 15. mars - Femundsmarka

Denne helgen tok Jens Otto og jeg en firedagers rundtur i Femundsmarka. Vi dro opp Mugga til Muggsjølia, fortsatte dagen etter til Revsjøen og Revbua, for så å ta tredje natt i Skarpholet på Skarpåsen. Det var en nydelig tur på et fantastisk fast og fint føre. Den milde vinteren med flere mildværsperioder og mye vind har gitt full uttelling på føret i år. Det bærer både hund og mann over hele Femundsmarka. 

This weekend Jens Otto and I took a four day tour of Femundsmarka. We went up Mugga (river) ti Muggsjølia (cabin), continued the next day to Revsjøen (lake) and Revbua (cabin), and went on for the third night at Skarpholet (cabin) on Skarpåsen. We had great weather and fantastic snow conditions. This years winter with several rounds of mild weather and a lot of wind gave dividends on the snow conditions.


Grønlandshund, Greenland Dog, Femundsmarka
                                                          På vei mot Muggsjølia. Heading towards Muggsjølia.


Grønlandshund, Greenland Dog, Femundsmarka
                                                                  Jens Otto og hundene. Jens Otto and his team.


Grønlandshund, Greenland Dog, Femundsmarka
                                          På vei fra Volsjøan til Revsjøen. Heading from Volsjøan towards Revsjøen.


Grønlandshund, Greenland Dog, Femundsmarka
                                              På vei fra Volsjøan til Revsjøen. Heading from Volsjøan towards Revsjøen.


Grønlandshund, Greenland Dog, Femundsmarka
                                                                         Ankomst Revbua. Arriving at Revbua.


Grønlandshund, Greenland Dog, Femundsmarka
                                                                                                  Revbua


Grønlandshund, Greenland Dog, Femundsmarka
                                                                        På vei til Skarpåsen. Heading for Skarpåsen